» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2008 rok

Sesja Rady Powiatu w dniu 31 marca 2008 roku.Symbol: EB0049-2/08

Data sesji: 31.03.2008 r.

Godzina sesji: 12:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2008 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ /2008 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2007.
5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ /2008 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ /2008 w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do porozumienia w sprawie utworzenia  na terenie Powiatu Tarnogórskiego Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ /2008 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Pośrednik i Doradca Twoim Partnerem".
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ /2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie tarnogórskim" za rok 2007.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ /2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/208/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10. Ocena stanu realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007 - 2010.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ /2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2007 rok.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ /2008 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2007.
13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ /2008 w sprawie zmiany do Uchwały Nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.
14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXII/ /2008 w sprawie zmiany Uchwały Nr II/32/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
16. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
17. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
18. Zakończenie sesji.


Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (25.03.2008).
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2008-03-25

Wyświetleń: 1670

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-03-25
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK