» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2008 rok

Sesja Rady Powiatu w dniu 29 kwietnia 2008 roku.Symbol: EB0049-4/08

Data sesji: 29.04.2008 r.

Godzina sesji: 10:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 31 marca 2008 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/ /2008 w sprawie stwierdzenia niewłaściwości Rady Powiatu
do rozpoznania skargi wniesionej przez Państwo Łucję i Alfreda Kern i przekazania skargi do rozpatrzenia Radzie Gminy Świerklaniec.
5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/ /2008 w sprawie uznania skargi wniesionej przez Pana Andrzeja Szczepańskiego na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach za bezzasadną.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/ /2008 w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tarnogórskiego za rok 2007.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/ /2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tarnowskie Góry z przeznaczeniem na współpracę przy organizowaniu imprezy plenerowej pod nazwą "Gwarki Tarnogórskie" w roku 2008.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/ /2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/214/2008 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku
ze zmianą numeracji nieruchomości przy ul. Strzelniczej w Tarnowskich Górach - Dzielnicy Bobrowniki Śl. - Piekary Rudne.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/ /2008 w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych w związku
z aktualizacją ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości położonych przy ul. Kraka w Radzionkowie.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/ /2008 w sprawie zmiany nazwy Edukacyjnego Centrum Ubioru
i Rzemiosła w Tarnowskich Górach.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/ /2008 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenia na czas nieokreślony umowy najmu pomieszczenia nr 2 położnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5
w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na prowadzenie Agencji Banku PKO BP S.A. przez Firmę Handlowo-Usługową Pośrednictwo Finansowe Nikodem Jabłoński z siedzibą w Tarnowskich Górach.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/ /2008 w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.
13. Przedstawienie sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2007 rok.
14. Zapoznanie radnych z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu.
15. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych Rady Powiatu dotyczącymi sprawozdania z wykonania budżetu.
16. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.
17. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie absolutorium.
18. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. 
19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIII/ /2008 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach absolutorium z wykonania budżetu za rok 2007.
20. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
21. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
22. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
23. Zakończenie sesji.

 

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (21.04.2008).
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2008-04-21

Wyświetleń: 1730

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-04-21
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK