» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2008 rok

Sesja Rady Powiatu w dniu 26 czerwca 2008 rokuSymbol: EB0049-7/08

Data sesji: 26.06.2008 r.

Godzina sesji: 10:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 27 maja 2008 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/ /2008 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na terenie Powiatu Tarnogórskiego w 2007 r.
5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/ /2008 w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Tarnogórskiego na lata 2004-2015.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/ /2008 w sprawie  zmiany uchwały nr XXXII/305/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/ /2008 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.
8. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
9. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
10. Zakończenie sesji.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (18.05.2008).
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2008-06-18

Wyświetleń: 2662

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-06-18
Edycja dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-06-18
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK