» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2008 rok

Sesja Rady Powiatu w dniu 26 sierpnia 2008 rokuSymbol: EB0049-9/08

Data sesji: 26.08.2008 r.

Godzina sesji: 10:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie Panu Stanisławowi, Józefowi Trefoń Odznaki Honorowej "Zasłużony dla Województwa Śląskiego".
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 26 czerwca 2008 roku.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 5 sierpnia 2008 roku.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Przyjęcie informacji opisowej z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za pierwsze półrocze 2008 roku.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie likwidacji Technikum nr 10 z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Legionów 35.
9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Okrzei 3.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie likwidacji IX Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.
11. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Nakle Śląskim przy ul. Morcinka 9.
12. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 2 w Tarnowskich Górach z Edukacyjnego Centrum Ubioru i Rzemiosła z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Legionów 35.
13. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 w Tarnowskich Górach z Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Okrzei 3.
14. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie wyłączenia IX Liceum Profilowanego w Tarnowskich Górach z Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5.
15. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie nadania imienia Powiatowemu Młodzieżowemu Domowi Kultury w Tarnowskich Górach.
16. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach.
17. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie darowizny na rzecz Gminy Zbrosławice nieruchomości położonej w  Karchowicach przy ul. Bytomskiej 47.
18. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie zmiany do uchwały nr XIX/187/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2008 rok.
19. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnogórskiego.
20. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/221/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
21. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/ /2008 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
22. Przedstawienie sprawozdania z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2008 roku.
23. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2008 roku.
24. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
25. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
26. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
27. Zakończenie sesji.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (18.08.2008).
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2008-08-18

Wyświetleń: 1859

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-08-18
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK