» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2008 rok

Sesja Rady Powiatu w dniu 30 września 2008 rokuSymbol: EB0049-10/08

Data sesji: 30.09.2008 r.

Godzina sesji: 10:00

Miejsce sesji: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna.

Porządek obrad sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 26 sierpnia 2008 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/ /2008 w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach.
5. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/ /2008 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/221/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/ /2008 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ - Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.
7. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/ /2008 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach.
8. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/ /2008 w sprawie wyrażenia zgody na ponowne użyczenie pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26c w Tarnowskich Górach dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. 9. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/ /2008 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 23 w Tarnowskich Górach dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, z przeznaczeniem na prowadzenie Wydziału Zamiejscowego.
10. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/ /2008 w sprawie podwyższenia kwoty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności Rady Powiatu.
12. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
13. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
14. Zakończenie sesji.

Dokument przygotowano w Biurze Rady Powiatu (22.09.2008).
Autoryzacja: Kierownik Biura Rady Powiatu mgr Marzanna Kosiewicz.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Rzyman

Data wprowadzenia: 2008-09-22

Wyświetleń: 1944

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Rzyman, dnia: 2008-09-22
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK