» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2013 rok

Sesja w dniu 29 stycznia 2013 rokuData: 29 stycznia 2013 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 20 grudnia 2012 roku oraz 8 stycznia 2013 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 7/2013).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (druk nr 5/2013).
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty – Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji w 2012 roku (druk nr 4/2013).
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok (druk nr 1/2013).
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (druk nr 2/2013).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Zbrosławice darowizny nieruchomości położonej w Zbrosławicach, w obrębie Łubie (druk nr 3/2013).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 6/2013).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm. (druk nr 8/2013).
14. Rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Tarnogórskiego.
15. Program naprawczy Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach.
16. Informacja o sytuacji finansowej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach za IV kwartał 2012 roku.
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
19. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2013-01-18

Wyświetleń: 1566

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2013-01-18
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK