» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2013 rok

Sesja w dniu 1 października 2013 rokuData: 1 października 2013 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 27 sierpnia 2013 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.
7. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok (druk nr 114/2013).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 115/2013).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok (druk nr 116/2013).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (druk nr 117/2013).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 118/2013).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok (druk nr 121/2013).
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 20 576 akcji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach będących w posiadaniu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 122/2013).
15. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie czynności mających na celu zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji (druk nr 119/2013).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 820/1 położonej w Nakle Śląskim (druk nr 86/2013).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu nr 367/1 wraz z udziałem w działce 368/1 położonych w Nakle Śląskim (druk nr 102/2013).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie działki gruntu nr 1930/3 położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Śniadeckiego jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (druk nr 123/2013).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 120/2013).
20. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
21. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
22. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2013-09-20

Wyświetleń: 1250

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2013-09-20
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK