» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2013 rok

Sesja w dniu 19 grudnia 2013 rokuData: 19 grudnia 2013 roku
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala konferencyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 26 listopada 2013 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm. (druk nr 150/2013).
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji przez Powiat Tarnogórski pilotażowego projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" (druk nr 151/2013).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok (druk nr 149/2013).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2013 rok (druk nr 154/2013).
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków (druk nr 155/2013).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu (druk nr 156/2013).
11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2014 rok (druk nr 147/2013).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2014 rok (druk nr 148/2013).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1.08.2013r. do 4.12.2013r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji (druk nr 153/2013).
14. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Radą Miejską w Tarnowskich Górach w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze (druk nr 159/2013).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Rad Miejskich w Miasteczku Śląskim i Kaletach oraz Rad Gmin Krupski Młyn, Tworóg, Ożarowice, Świerklaniec w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze (druk nr 160/2013).
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Tarnogórskiego (druk nr 152/2013).
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach (druk nr 158/2013).
18. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 157/2013).
19. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za 2013 rok.
20. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2013 rok.
21. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
22. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
23. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
24. Zakończenie sesji


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2013-12-13

Wyświetleń: 2158

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2013-12-13
Przesunięcie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2015-02-24

« POWRÓT

WYDRUK