» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Komisje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2012 rok

Tytuł:  Kontrola nadzoru właścicielskiego Zarządu Powiatu nad Przedsiębiorstwem NOVA sp. z o.o. oraz kontrola wszelkich aspektów gospodarczych pomiędzy Spółką a Powiatem Tarnogórskim za okres od dnia utworzenia spółki do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości - 19-23 listopada 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola działalności Biura Bezpieczeństwa Publicznego - 22-26 października 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-10-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2012 roku - 17-21 września 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-09-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2011 rok, kontrola sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2011 rok - 4-8 czerwca 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - 21-25 maja 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-05-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2011 - 16-20 kwietnia 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola organizacji pracy Wydziału Edukacji - 19-23 marca 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za 2011 rok - 20-24 lutego 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-02-08

WIĘCEJ »
POWRÓT