» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 maja 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 45/179/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 45/179/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/179/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 78.19 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/178/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2014r. - 31.12.2014r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2014 rok

Symbol: 45/178/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/178/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 59.51 KB
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 184.71 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/177/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości budżetu oraz rodzaju i zakresu materiałów informacyjnych dotyczących projektu budżetu jak również dotyczących półrocznego wykonania budżetu przedkładanych organowi stanowiącemu

Symbol: 45/177/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/177/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 60.11 KB
2) Projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 209.46 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/176/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w rejonie ulic: Świetlanej, Parkowej, L. Staffa, Małej, A. Puszkina, Kopalnianej w Tarnowskich Górach

Symbol: 45/176/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/176/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 66.97 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/175/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał VIII sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 45/175/2014

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/175/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 66.67 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 45/174/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXI/223/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 45/174/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 45/174/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 60.91 KB
2) projekt uchway Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 190.61 KB

Data wprowadzenia: 2015-05-27

WIĘCEJ »
POWRÓT