» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 01 czerwca 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 46/185/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 5660/88 położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza

Symbol: 46/185/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 46/185/2015.pdf Typ: PDF, Rozmiar: 57.71 KB
2) załącznik.pdf Typ: PDF, Rozmiar: 55.97 KB
3) uchwała nr 46/185/2015.doc Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
4) załącznik.doc Typ: DOC, Rozmiar: 50 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/184/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania składu komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 46/184/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 46/184/2015.doc Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) Uchwała nr 46/184/2015.pdf Typ: PDF, Rozmiar: 59.51 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/183/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło i nad akwenem Zielona w Kaletach w sezonie letnim 2015 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na zakup paliwa do radiowozów używanych w czasie pełnienia patroli

Symbol: 46/183/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/183/2015.pdf Typ: PDF, Rozmiar: 55.91 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) Uchwała nr 46/183/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/182/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015

Symbol: 46/182/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 46/182/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 52.1 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu.pdf Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) uchwła nr 46/182/2015. doc Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/181/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 26/102/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2015 rok

Symbol: 46/181/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 46/181/2015.doc Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) załączniki.xls Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB
3) uchwała nr 46/181/2015.pdf Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
4) załączniki.pdf Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/180/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 czerwca 2015 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Symbol: 46/180/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/180/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) Załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
3) uchwała nr 46/180/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 38 KB
4) załączniki Typ: XLS, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-06-09

WIĘCEJ »
POWRÓT