» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 lipca 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 55/213/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych drogi łączącej ul. Mechaników z ul. Oświęcimską w Gliwicach

Symbol: 55/213/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 55/213/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 978.58 KB
2) Uchwała nr 55/213/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 55/212/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5, stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, położonego w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7b/II

Symbol: 55/212/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 55/212/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) Uchwała nr 55/212/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 59.04 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 55/211/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach Strzybnica i Rybna w Tarnowskich Górach, w rejonie ulic Grzybowej, K. Pułaskiego, 11-go Listopada, Racławickiej, J. Tuwima i Laryszowskiej

Symbol: 55/211/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 55/211/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 60.74 KB
2) Uchwała nr 55/211/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 55/210/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne w Tarnowskich Górach, w rejonie ul. Bolesława Śmiałego

Symbol: 55/210/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 55/210/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) Uchwała nr 55/210/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 57.58 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 55/209/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Turyła - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: 55/209/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 55/209/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 74.32 KB
2) Uchwała nr 55/209/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 55/208/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych realizacją projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: 55/208/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 55/208/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
2) Uchwała nr 55/208/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 55/207/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: 55/207/2015

Załączniki:
1) Uchwała nr 55/207/2015 pdf Typ: PDF, Rozmiar: 58.01 KB
2) Projekt uchwały Rady Powiatu pdf Typ: PDF, Rozmiar: 196.6 KB
3) Uchwała nr 55/207/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 41.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-07-16

WIĘCEJ »
POWRÓT