» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja X z dnia 25.08.2015r.

Tytuł:  uchwała nr X/95/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Załączniki:
1) X/95/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 406.18 KB
2) X/95/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 173 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/94/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/64/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) X/94/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 153.16 KB
2) X/94/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 22 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr V/64/2015 Typ: DOC, Rozmiar: 59 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/96/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026

Załączniki:
1) X/96/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 462.47 KB
2) X/96/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/89/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (I)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załączniki:
1) X/89/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 98.79 KB
2) X/89/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 17 KB

Data wprowadzenia: 2015-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/90/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015 - 2017"

Załączniki:
1) X/90/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 543.73 KB
2) X/90/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 17.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/91/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie realizacji przez Powiat Tarnogórski projektu "Wszyscy razem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty pozakonkursowe

Załączniki:
1) X/91/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 96.77 KB
2) X/91/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 15.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/92/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu, ul. Tarnogórska 80, 42-622 Świerklaniec

Załączniki:
1) X/92/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 94.83 KB
2) X/92/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 17.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/93/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie uczczenia 95 rocznicy II Powstania Śląskiego

Załączniki:
1) X/93/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 90.9 KB
2) X/93/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 14 KB

Data wprowadzenia: 2015-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/97/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na działalność dyrektorów Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach i Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) X/97/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 179.55 KB
2) X/97/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 19 KB

Data wprowadzenia: 2015-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/98/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych w Tarnowskich Górach panią Małgorzatę Grzesiakowską

Załączniki:
1) X/98/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 188.08 KB
2) X/98/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 27 KB

Data wprowadzenia: 2015-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/99/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Albina Szrama na działalność Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) X/99/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 170.33 KB
2) X/99/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 19 KB

Data wprowadzenia: 2015-08-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr X/100/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Zbigniewa Łączkowskiego Prezesa Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Usługowego "GEOSPEC" na nienależyte wykonywanie zadań przez kierownictwo służby geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) X/100/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 175.01 KB
2) X/100/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 20 KB

Data wprowadzenia: 2015-08-28

WIĘCEJ »
POWRÓT