» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2015 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 października 2015 roku

Tytuł:  Uchwała nr 86/319/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie powołania członków Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach do Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 86/319/2015

Załączniki:
1) 86/319/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 59.52 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 86/316/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych niektórych ulic położonych na terenie gminy Tworóg w miejscowości Połomia

Symbol: 86/316/2015

Załączniki:
1) 86/316/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 53.67 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 71.01 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 86/315/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: 86/315/2015

Załączniki:
1) 86/315/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 66.34 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 86/317/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok

Symbol: 86/317/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 86/317/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 49.52 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 86/318/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 października 2015 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 75/273/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 września 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Symbol: 86/318/2015

Załączniki:
1) uchwała nr 86/318/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 55.76 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-27

WIĘCEJ »
POWRÓT