» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XII z dnia 27.10.2015r.

Tytuł:  uchwała nr XII/106/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Załączniki:
1) XII/106/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 99.45 KB
2) XII/106/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 32 KB

Data wprowadzenia: 2017-02-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/108/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2015-2026

Załączniki:
1) XII/108/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 495.77 KB
2) XII/108/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 42 KB

Data wprowadzenia: 2015-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/107/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2015 rok

Załączniki:
1) XII/107/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 405.89 KB
2) XII/107/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 188.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-11-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/105/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016

Załączniki:
1) XII/105/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 208.09 KB
2) XII/105/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 51.5 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XII/109/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana Albina Szrama na Zarząd Powiatu Tarnogórskiego dotyczącej zaniechań i braku dbałości o stan techniczny drogi powiatowej nr 2352S łączącej miejscowości Boruszowice - Mikołeska - Kalety z jednoczesnym wnioskiem o wszczęcie postępowania przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu

Załączniki:
1) XII/109/2015 Typ: PDF, Rozmiar: 195.99 KB
2) XII/109/2015 word Typ: DOC, Rozmiar: 26 KB

Data wprowadzenia: 2015-10-29

WIĘCEJ »
POWRÓT