» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Petycje

Tytuł:  REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Załączniki:
1) Rejestr petycji kierowanych do Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2021-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja 1.2021 w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie faktycznego stanu Covid-19 w Polsce

Załączniki:
1) Petycja 1.2021

Data wprowadzenia: 2021-09-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  INFORMACJA O PETYCJACH

Załączniki:
1) Informacja o PETYCJACH
2) Ustawa o petycjach
3) PETYCJA - przykładowy formularz
4) ZGODA na złożenie petycji w interesie podmiotu trzeciego - przykładowy formularz

Data wprowadzenia: 2021-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  REJESTR PETYCJI KIEROWANYCH DO STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

Załączniki:
1) Rejestr petycji kierowanych do Starosty Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2021-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2020 przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Informacja

Data wprowadzenia: 2021-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja 2.2020 w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Załączniki:
1) Petycja 2.2020
2) odpowiedź

Data wprowadzenia: 2021-03-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja 1.2020 w sprawie budowy chodnika przy ulicy Starowapiennej w Rybnej na odcinku od ul. Tuwima do ul. Tołstoja w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej

Załączniki:
1) Petycja 1.2020
2) pismo do ZDP (ID.152.1.2020)
3) Odpowiedź na petycję 1.2020

Data wprowadzenia: 2020-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH rozpatrzonych w roku 2019 przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH rozpatrzonych w roku 2019 przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2020-05-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja 5.2019 - o zachowanie dotychczasowej organizacji ruchu i parkowania wzdłuż ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Górach, ewentualnie o rozważenie postawienia znaku B-356 z informacją o dopuszczalnym czasie unieruchomienia pojazdu do 15/30 minut

Załączniki:
1) Petycja 5.2019
2) Odpowiedź na petycję 5.2019

Data wprowadzenia: 2020-03-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 4.2019 - przeciwko planowanym wycinkom drzew w centrum Tarnowskich Gór oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych, umożliwienie mieszkańcom wypowiedzenia się na temat planowanej inwestycji

Załączniki:
1) Petycja 4.2019
2) Odpowiedź na petycję 4.2019

Data wprowadzenia: 2020-01-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 3.2019 - dot. powstrzymanie planowanej wycinki drzew w centrum Tarnowskich Gór oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych, umożliwienia mieszkańcom wypowiedzenia się na temat planowanej inwestycji i możliwie zaniechanie planowanych wycinek drzew

Załączniki:
1) Petycja 3.2019
2) Odpowiedź na petycję 3.2019

Data wprowadzenia: 2020-01-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 2.2019 - dot. dokonania analizy w zakresie możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych

Załączniki:
1) Petycja 2.2019
2) odpowiedź na petycję 2.2019

Data wprowadzenia: 2020-01-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 1.2019 - dot. wprowadzenia w starostwie powiatowym Polityki Zarządzania konfliktem Interesów

Załączniki:
1) Petycja 1.2019
2) Uzupełnienie petycji 1.2019
3) Rozpatrzenie petycji 1.2019

Data wprowadzenia: 2019-12-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH rozpatrzonych w roku 2018 przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

Data wprowadzenia: 2019-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 1.2018 - dot. remontu drogi powiatowej 3212S

Załączniki:
1) Petycja 1.2018
2) odpowiedź na petycję - 1.2018

Data wprowadzenia: 2019-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH rozpatrzonych w roku 2017 przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017 r.

Data wprowadzenia: 2018-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 3.2017 - dot. budowy chodnika w Połomii

Załączniki:
1) Petycja 3.2017
2) Notatka dot. pozostawienia petycji bez rozpatrzenia - 3.2017

Data wprowadzenia: 2017-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 2.2017 - dot. budowy skrzyżowania bezkolizyjnego - wiaduktu drogowego na ul. Topolowej oraz na pozostałych przejazdach rogatek w miejscowości Ożarowice

Załączniki:
1) Petycja 2.2017
2) Pismo do PKP PLK S.A.

Data wprowadzenia: 2017-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 1.2017 - dot. remontu ul. Kaletańskiej w Boruszowicach

Załączniki:
1) Petycja 1.2017
2) pismo do Wójta Gminy Tworóg w spr. petycji 1.2017
3) wezwanie do uzupełnienia petycji 1.2017
4) pismo Wójta Gminy Tworóg - dot. petycji 1.2017
5) uzupełnienie petycji 1.2017
6) odpowiedź na petycję 1.2017

Data wprowadzenia: 2017-09-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH rozpatrzonych w roku 2016 przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH

Data wprowadzenia: 2017-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 4.2016 - dot. wyznaczenia dodatkowego przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego

Załączniki:
1) Petycja 4.2016
2) wezwanie do uzupełnienia petycji 4.2016
3) petycja uzupełniona 4.2016
4) odpowiedź na petycję 4.2016

Data wprowadzenia: 2017-02-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 3.2016 - dot. podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia remediacji na terenach zanieczyszczonych odpadami pozostałymi po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji

Załączniki:
1) Petycja 3.2016
2) Przekazanie zgodnie z właściwością - 3.2016

Data wprowadzenia: 2016-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 2.2016 - dot. sporu w sprawie przejazdu pojazdów o masie powyżej 8 ton ulicą Paderewskiego

Załączniki:
1) Petycja 2.2016
2) wezwanie do uzupełnienia petycji - 2.2016
3) Odpowiedź na petycję 2.2016

Data wprowadzenia: 2016-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 1.2016 - dot. nie wynajmowania terenów należących do Powiatu cyrkom wykorzystującym zwierzęta

Załączniki:
1) Petycja 1.2016
2) Odpowiedź na petycję 1.2016

Data wprowadzenia: 2016-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH

Załączniki:
1) Zbiorcza informacja o petycjach

Data wprowadzenia: 2016-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Petycja nr 1.2015 - dot. żądania wszczęcia kontroli stacji kontroli pojazdów w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów

Załączniki:
1) Petycja 1.2015
2) Odpowiedź na petycję 1.2015

Data wprowadzenia: 2016-11-22

WIĘCEJ »
POWRÓT