» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2016 rok

Sesja w dniu 24 maja 2016 rokuData: 24 maja 2016 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 26 kwietnia 2016 roku oraz protokołów z sesji Rady Powiatu w dniu 11 maja 2016 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2015 (druk nr 28/2016).
5. Informacja na temat bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu tarnogórskiego ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań przez Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Tarnogórskim na lata 2016-2020 (druk nr 31/2016).
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na obszarze powiatu tarnogórskiego (druk nr 32/2016).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016 (druk nr 35/2016).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 (druk nr 36/2016).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło i nad akwenem Zielona w Kaletach w sezonie letnim 2016 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na zakup paliwa do radiowozów używanych w czasie pełnienia patroli (druk nr 34/2016).
11. Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia przeszkód uniemożliwiających kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych po dawnych Zakładach Chemicznych w Tarnowskich Górach (druk nr 33/2016).
12. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego (druk nr 30/2016).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do wójtów gmin i burmistrzów miast powiatu tarnogórskiego o podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania lokalizacji objazdowych przedstawień oraz obwoźnych wystaw i pokazów z udziałem dzikich lub egzotycznych zwierząt na terenach miast i gmin powiatu tarnogórskiego (druk nr 37/2016).
14. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
15. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
17. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
18. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2016-05-17

Wyświetleń: 1916

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-05-17

« POWRÓT

WYDRUK