» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2016 rok

Sesja w dniu 30 sierpnia 2016 rokuData: 30 sierpnia 2016 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 14 czerwca 2016 roku.
4. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Tarnogórskiego:
1) przedstawienie wniosku o odwołanie Starosty Tarnogórskiego złożonego przez grupę radnych w dniu 24 maja 2016 roku,
2) wystąpienie Starosty Tarnogórskiego,
3) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 7 czerwca 2016 roku dotyczącej wniosku o odwołanie pana Józefa Burdziaka z funkcji Starosty Tarnogórskiego,
4) dyskusja w sprawie wniosku o odwołanie Starosty Tarnogórskiego,
5) wybór komisji skrutacyjnej,
6) przeprowadzenie głosowania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Pyskowickiej 47-51, jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (druk nr 47/2016).
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia wykonania zadań publicznych powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach (druk nr 48/2016).
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach (druk nr 49/2016).
8. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Tarnogórskim i Powiatem Stalowowolskim (druk nr 46/2016).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016 (druk nr 51/2016).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026 (druk nr 52/2016).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/125/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok (druk nr 53/2016).
12. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego (druk nr 50/2016).
13. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
14. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
16. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2016-08-23

Wyświetleń: 2530

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-08-23

« POWRÓT

WYDRUK