» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2016 rok

Sesja w dniu 25 października 2016 rokuData: 25 października 2016 roku
Godzina rozpoczęcia: 11.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:                                                     
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 27 września 2016 roku.
4. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego dróg – dyskusja.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
8. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych oraz członków Zarządu Powiatu, Skarbnika, Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej w Miedarach (druk nr 68/2016).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji nieetatowego członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 69/2016).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/18/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Ochrony Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych i określenia liczby jej członków (druk nr 67/2016).
12 Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego radnego Kazimierza Gwoździa do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnogórskiego czynności związanych z podróżą służbową (druk nr 71/2016).
13. Rozpatrzenie skargi złożonej przez panią D.M. na działania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach).
14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez państwa A. i J. K. na Starostę Tarnogórskiego (druk nr 70/2016).
15. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
16. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Wznowienie obrad nastąpi w dniu 27 października 2016 roku o godz. 14:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2016-10-27

Wyświetleń: 1416

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-10-17
Edycja dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-10-27
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK