» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2016 rok

Sesja w dniu 29 listopada 2016 rokuData: 29 listopada 2016 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy uli. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w dniach 11 i 25 października 2016 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2025" (druk nr 81/2016).
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 (druk nr 85/2016).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/145/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 89/2016).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (sprzętu medycznego) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach (druk nr 93/2016).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok (druk nr 90/2016).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok (druk nr 88/2016).
12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 83/2016).
13. Rozpatrzenie skargi złożonej przez panią Barbarę Panczocha Przewodniczącą MOZ NSZZ „Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Komisję Rewizyjną.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej  przez panią D.M. na działania dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (druk nr 91/2016).
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez państwa A. i J. K. na Starostę Tarnogórskiego (druk nr 92/2016).
16. Odwołanie Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.
17. Odwołanie Nieetatowego Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego.
18. Odwołanie Wicestarosty Tarnogórskiego.
19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
20. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
21. Zakończenie sesji.


Osoba wprowadzająca dokument: Aleksandra Binkowska

Data wprowadzenia: 2016-11-22

Wyświetleń: 1973

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2016-11-22

« POWRÓT

WYDRUK