» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 113/440/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Symbol: 113/440/2016

Załączniki:
1) 113/440/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 60.81 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 612.82 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 113/439/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Symbol: 113/439/2016

Załączniki:
1) 113/439/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 67.46 KB
2) 113/439/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 577.33 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 113/438/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Symbol: 113/438/2016

Załączniki:
1) 113/438/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 55.74 KB
2) załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 49.84 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 113/437/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 113/437/2016

Załączniki:
1) 113/437/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 57.53 KB
2) załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 68.35 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 113/436/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie: upoważnienia dla p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 113/436/2016

Załączniki:
1) 113/436/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 64.01 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 113/435/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Symbol: 113/435/2016

Załączniki:
1) 113/435/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 51.57 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 182.76 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 113/434/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 113/434/2016

Załączniki:
1) 113/434/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 103.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 113/433/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 113/433/2016

Załączniki:
1) 113/433/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 119.17 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 113/432/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Alicji Turyła - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (II)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: 113/432/2016

Załączniki:
1) 113/432/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 68.54 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 113/431/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych realizacją projektu pn. "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowskich Górach (II)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: 113/431/2016

Załączniki:
1) 113/431/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 113/430/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020"

Symbol: 113/430/2016

Załączniki:
1) 113/430/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 53.06 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 16891.04 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 113/429/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2015"

Symbol: 113/429/2016

Załączniki:
1) 113/429/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 53.14 KB
2) projektu uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 219.37 KB
3) sprawozdanie Typ: PDF, Rozmiar: 18469.22 KB

Data wprowadzenia: 2016-02-22

WIĘCEJ »
POWRÓT