» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 marca 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 121/473/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie: przyjęcia przez Zarząd Powiatu oraz przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok

Symbol: 121/473/2016

Załączniki:
1) 121/473/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 55.31 KB
2) Sprawozdanie z wykonania budżetu Typ: PDF, Rozmiar: 54325.73 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 120/472/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: zatrudnienia Pana Gabriela Przykuty na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 120/472/2016

Załączniki:
1) 120/472/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 61.15 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 120/471/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 120/471/2016

Załączniki:
1) 120/471/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 64.31 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 296.29 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 120/470/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży działki gruntu nr 346/8 położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców

Symbol: 120/470/2016

Załączniki:
1) 120/470/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 67.79 KB
2) wykaz Typ: PDF, Rozmiar: 57.61 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 120/469/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 120/469/2016

Załączniki:
1) 120/469/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 80.98 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 120/468/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 120/468/2016

Załączniki:
1) 120/468/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 68.2 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 120/467/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/119/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Tarnogórskiego przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji

Symbol: 120/467/2016

Załączniki:
1) 120/467/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 64.12 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 191.85 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 120/466/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: wydania opinii dotyczącej inwestycji pn.: "Połączenie drogowe terminalu Cargo z drogą krajową S1 - węzeł Mierzęcice"

Symbol: 120/466/2016

Załączniki:
1) 120/466/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 64.06 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 120/465/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii odcinka drogi powiatowej nr 2315 S położonej w powiecie lublinieckim na terenie gminy Herby

Symbol: 120/465/2016

Załączniki:
1) 120/465/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 127.32 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 120/464/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii odcinka drogi powiatowej nr 1021 S położonej w powiecie lublinieckim na terenie gminy Herby

Symbol: 120/464/2016

Załączniki:
1) 120/464/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 104.9 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 120/463/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie: wydania opinii do planowanej inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa Tworóg - Kędzierzyn" w ramach budowy gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi

Symbol: 120/463/2016

Załączniki:
1) 120/463/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 76.06 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 120/462/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Tarnogórskiego dotyczącego renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania powiatowych inwestycji drogowych

Symbol: 120/462/2016

Załączniki:
1) 120/462/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 61.87 KB
2) projekt uchwały Rady Powiatu Typ: PDF, Rozmiar: 268.78 KB

Data wprowadzenia: 2016-03-30

WIĘCEJ »
POWRÓT