» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 kwietnia 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 126/494/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane

Symbol: 126/494/2016

Załączniki:
1) Uchwała nr 126/494/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 267.1 KB

Data wprowadzenia: 2016-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/493/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 99/382/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/354/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 126/493/2016

Załączniki:
1) Uchwała nr 126/493/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 282.86 KB

Data wprowadzenia: 2016-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/492/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 126/492/2016

Załączniki:
1) Uchwała nr 126/492/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 149.5 KB
2) Projekt Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/491/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Symbol: 126/491/2016

Załączniki:
1) Uchwała nr 126/491/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 284.91 KB
2) Załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 663.97 KB

Data wprowadzenia: 2016-04-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 126/490/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 126/490/2016

Załączniki:
1) Uchwała nr 126/490/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 326.61 KB
2) Załączniki Typ: PDF, Rozmiar: 1882.58 KB

Data wprowadzenia: 2016-04-25

WIĘCEJ »
POWRÓT