» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 maja 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 133/536/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 128/507/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach

Symbol: 133/536/2016

Załączniki:
1) 133/536/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 225.43 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/535/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 128/506/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach

Symbol: 133/535/2016

Załączniki:
1) 133/535/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 217.67 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/534/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 128/505/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: 133/534/2016

Załączniki:
1) 133/534/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 214.03 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/533/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały nr 128/504/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: 133/533/2016

Załączniki:
1) 133/533/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 224.65 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/532/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach, ul. Włoska 24

Symbol: 133/532/2016

Załączniki:
1) 133/532/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 489.12 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/531/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło-Nakło i nad akwenem Zielona w Kaletach w sezonie letnim 2016 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na zakup paliwa do radiowozów używanych w czasie pełnienia patroli

Symbol: 133/531/2016

Załączniki:
1) 133/531/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 630.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/530/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 76/285/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 września 2015 roku w sprawie udzielenia Elżbiecie Susek - Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do zatwierdzania organizacji pracy szkół i placówek oświatowych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 133/530/2016

Załączniki:
1) 133/530/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 252.32 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/529/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XX sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 133/529/2016

Załączniki:
1) 133/529/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/528/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych niektórych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Gliwice

Symbol: 133/528/2016

Załączniki:
1) 133/528/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 776.86 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/527/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Symbol: 133/527/2016

Załączniki:
1) 133/527/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 6672.81 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/526/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Symbol: 133/526/2016

Załączniki:
1) 133/526/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 2521.3 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/525/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Symbol: 133/525/2016

Załączniki:
1) 133/525/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 513.32 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 133/524/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 133/524/2016

Załączniki:
1) 133/524/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 595.87 KB

Data wprowadzenia: 2016-05-24

WIĘCEJ »
POWRÓT