» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2016 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 6 czerwca 2016 roku

Tytuł:  Uchwała nr 139/563/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Symbol: 139/563/2016

Załączniki:
1) 139/563/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 6942.17 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/562/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Symbol: 139/562/2016

Załączniki:
1) 139/562/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 1826.26 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/561/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 104/398/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2016 rok

Symbol: 139/561/2016

Załączniki:
1) 139/561/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 666.17 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/560/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2016 rok

Symbol: 139/560/2016

Załączniki:
1) 139/560/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 1581.47 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/559/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, położonego w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a

Symbol: 139/559/2016

Załączniki:
1) 139/559/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 738.98 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/558/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej - Curie w Tarnowskich Górach

Symbol: 139/558/2016

Załączniki:
1) 139/558/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 216.01 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/557/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach

Symbol: 139/557/2016

Załączniki:
1) 139/557/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 343.64 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/556/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach

Symbol: 139/556/2016

Załączniki:
1) 139/556/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 350.34 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwały nr 139/555/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach.

Symbol: 139/555/2016

Załączniki:
1) 139/555/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 332.55 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwały nr 139/554/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Techniczno - Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Symbol: 139-554-2016

Załączniki:
1) 139/554/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 333.06 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/553/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024.

Symbol: 139/553/2016

Załączniki:
1) 139/553/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 188.47 KB
2) załącznik do uchwały Typ: PDF, Rozmiar: 3712.98 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/552/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 06 czerwca 2016 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016" za rok 2015.

Symbol: 139/552/2016

Załączniki:
1) 139/552/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 8605.07 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 139/551/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych

Symbol: 139/551/2016

Załączniki:
1) 139/551/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 631.02 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-09

WIĘCEJ »
POWRÓT