» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XXII z dnia 14.06.2016r.

Tytuł:  uchwała nr XXII/168/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XXII/168/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 91.56 KB
2) XXII/168/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 15.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr V/68/2007 Typ: DOC, Rozmiar: 343 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXII/167/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2016 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego w myśl art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Załączniki:
1) XXII/167/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 96.69 KB
2) XXII/167/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 26.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXII/165/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2026

Załączniki:
1) XXII/165/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 549.37 KB
2) XXII/165/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 33.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXII/164/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2016

Załączniki:
1) XXII/164/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 299.9 KB
2) XXII/164/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 81 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXII/161/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2015r.-31.12.2015r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok

Załączniki:
1) XXII/161/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 93.14 KB
2) XXII/161/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 18.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXII/162/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2015 rok

Załączniki:
1) XXII/162/21016 Typ: PDF, Rozmiar: 93.47 KB
2) XXII/162/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXII/163/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024

Załączniki:
1) XXII/163/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 3658.55 KB
2) XXII/163/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXII/166/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2011-2016" za rok 2015

Załączniki:
1) XXII/166/2016 Typ: PDF, Rozmiar: 549.37 KB
2) XXII/166/2016 word Typ: DOC, Rozmiar: 122 KB

Data wprowadzenia: 2016-06-16

WIĘCEJ »
POWRÓT