» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Komisje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2017 rok

Tytuł:  Kontrola pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych w szczególności funduszy z UE za okres od 01.01.2015r. do 31.10.2017r. - 17 października-31 grudnia 2017 roku

Data wprowadzenia: 2017-10-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2017r. - 8 sierpnia-29 września 2017 roku

Data wprowadzenia: 2017-07-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2016 rok - 2 maja-16 czerwca 2017 roku

Data wprowadzenia: 2017-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Kontrola zawartych umów na dostawy, roboty budowlane, remontowe, świadczenie usług, obsługę prawną i innych za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2016 roku - 17 stycznia-28 lutego 2017 roku

Data wprowadzenia: 2017-01-10

WIĘCEJ »
POWRÓT