» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2017 rok

Tytuł:  Protokół z kontroli pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych w szczególności funduszy z UE za okres od 01.01.2015r. do 31.10.2017r.

Załączniki:
1) protokół Typ: DOC, Rozmiar: 219.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu Tarnogórskiego oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa za okres od 01.01.2014r. do 30.06.2017r.

Załączniki:
1) protokół Typ: DOC, Rozmiar: 213.5 KB
2) zmiana treści protokołu Typ: DOC, Rozmiar: 54.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-01-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli zawartych umów na dostawy, roboty budowlane, remontowe, świadczenie usług, obsługę prawną i innych za okres od 01.01.2014r. do 04.04.2017r.

Załączniki:
1) protokół Typ: DOC, Rozmiar: 194.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-08-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok

Załączniki:
1) protokół Typ: DOC, Rozmiar: 61.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-06-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli prawidłowości przeprowadzonego konkursu na Prezesa Zarządu WSP S.A. oraz kontroli działań Starosty i Zarządu Powiatu w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem WSP S.A. w Tarnowskich Górach za okres od 01.12.2014r. do 27.10.2016r.

Załączniki:
1) protokół Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-17

WIĘCEJ »
POWRÓT