» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 194/804/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/41/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie ustanowienia nagrody "Orła i Róży" dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego z późn. zm.

Symbol: 194/804/2017

Załączniki:
1) 194/804/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 464.37 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 194/803/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XXX sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 194/803/2017

Załączniki:
1) 194/803/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 374.93 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 194/802/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały 70/262/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach z późn. zm.

Symbol: 194/802/2017

Załączniki:
1) 194/802/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 687.24 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 266.72 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 194/801/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Symbol: 194/801/2017

Załączniki:
1) 194/801/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 2202.44 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 194/800/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 194/800/2017

Załączniki:
1) 194/800/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 274.24 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 683.27 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 194/799/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 194/799/2017

Załączniki:
1) 194/799/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 537.9 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 194/798/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 194/798/2017

Załączniki:
1) 194/798/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 275.52 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 1856.65 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 194/797/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 194/797/2017

Załączniki:
1) 194/797/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 275.59 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 1821.57 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 194/796/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2016 roku

Symbol: 194/796/2017

Załączniki:
1) 194/796/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 452.28 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 36724.49 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 194/795/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Marianowi Szukalskiemu - Wicestaroście Tarnogórskiemu

Symbol: 194/795/2017

Załączniki:
1) 194/795/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 421.55 KB

Data wprowadzenia: 2017-03-09

WIĘCEJ »
POWRÓT