» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Tytuł:  "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach."

Symbol: AZ.272.15.1.2020

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) edytowalne załączniki nr 1, 2 i 5 do ogłoszenia o zamówieniu
3) zapytania i odpowiedzi do treści ogłoszenia o zamówieniu
4) informacja z otwarcia ofert
5) zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
6) informacja o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2020-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Świadczenie usług ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na terenie nieruchomości po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach, przy ul. Bocznej 1, stanowiących własność Skarbu Państwa - Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Symbol: AZ.272.9.2.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) zal 1-3, 5 i 6 w wersji edytowalnej
3) informacja z otwarcia ofert
4) zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5) informacja o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach." - TRZECIE POSTĘPOWANIE

Symbol: AZ.272.9.1.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) załączniki nr 1, 2 i 5 do ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej
3) zapytania i odpowiedzi do treści ogłoszenia o zamówieniu
4) informacja z otwarcia ofert
5) zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
6) informacja o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2018-12-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  "Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach." - DRUGIE POSTĘPOWANIE

Symbol: AZ.272.9.1.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) załączniki nr 1, 2 i 5 do ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej
3) zapytania i odpowiedzi do treści ogłoszenia o zamówieniu
4) NOWY formularz ofertowy w wersji edytowalnej
5) zapytania i odpowiedzi do treści ogłoszenia - 2
6) zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Data wprowadzenia: 2018-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: AZ.272.9.1.2018

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) załączniki nr 1, 2 i 5 do ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej
3) zapytania do treści ogłoszenia
4) odpowiedzi do zapytań dotyczących treści ogłoszenia
5) zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Data wprowadzenia: 2018-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Świadczenie usług ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na terenie nieruchomości po Zakładach Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach, przy ul. Bocznej 1, stanowiących własność Skarbu Państwa - Starosty Tarnogórskiego wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Symbol: AZ.272.8.2.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami
2) załączniki nr 1, 2, 3, 5 i 6 do ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej
3) informacja z otwarcia ofert
4) zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
5) informacja o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Symbol: AZ.272.8.1.2017

Załączniki:
1) ogłoszenie o zamówieniu
2) załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej - formularz ofertowy
3) załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu w wersji edytowalnej - wykaz usług
4) zapytania do treści ogłoszenia
5) odpowiedzi do zapytań dotyczących treści ogłoszenia
6) informacja z otwarcia ofert
7) zawiadomienie o wyniku postępowania
8) informacja o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia: 2017-05-23

WIĘCEJ »
POWRÓT