» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 08 i 09 maja 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 212/900/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zmiany w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 212/900/2017

Załączniki:
1) 212/900/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 3945.15 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 212/901/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 09 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Symbol: 212/901/2017

Załączniki:
1) 212/901/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1750.24 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 212/894/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Krystynie Kosmali - Staroście Tarnogórskiemu

Symbol: 212/894/2017

Załączniki:
1) 212/894/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 226.46 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 182.93 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 212/899/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 212/899/2017

Załączniki:
1) 212/899/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 553.36 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 212/898/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2016 rok

Symbol: 212/898/2017

Załączniki:
1) 212/898/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 276.23 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 212/897/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2016

Symbol: 212/897/2017

Załączniki:
1) 212/897/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 389.61 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 33433.41 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 212/896/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne Powiatu dla Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów podejmujących służbę nad Jeziorem Chechło - Nakło i nad akwenem Zielona w Kaletach w sezonie letnim 2017 r. w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji oraz na zakup paliwa do radiowozów używanych w czasie pełnienia patroli

Symbol: 212/896/2017

Załączniki:
1) 212/896/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 624.6 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 212/895/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 08 maja 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Aleksandrze Król - Skowron - naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju

Symbol: 212/895/2017

Załączniki:
1) 212/895/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 474.04 KB

Data wprowadzenia: 2017-05-22

WIĘCEJ »
POWRÓT