» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 lipca 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 227/964/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlano - architektonicznych w Tarnowskich Górach

Symbol: 227/964/2017

Załączniki:
1) 227/964/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 226.49 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 227/963/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach

Symbol: 227/963/2017

Załączniki:
1) 227/963/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 224.44 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 227/962/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach

Symbol: 227/962/2017

Załączniki:
1) 227/962/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 228.08 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 227/961/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania Komisji stypendialnej do zaopiniowania wniosków o przyznanie Stypendium Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 227/961/2017

Załączniki:
1) 227/961/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 279 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 227/960/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3280S - ulicy Sobieskiego oraz ulicy Opolskiej w Tarnowskich Górach

Symbol: 227/960/2017

Załączniki:
1) 227/960/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 1221.49 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 227/959/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 213/902/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 227/959/2017

Załączniki:
1) 227/959/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 242.71 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 227/958/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie zamiany uchwały nr 210/889/2017 Zarządu Powiatu tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej komórki organizacyjnej

Symbol: 227/958/2017

Załączniki:
1) 227/958/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 269.04 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 227/957/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia Barbarze Machurze - Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego upoważnienia dotyczącego prowadzenia bieżącej działalności Powiatu

Symbol: 227/957/2017

Załączniki:
1) 227/957/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 556.59 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 227/956/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie przekazania Barbarze Machurze - Sekretarzowi Powiatu Tarnogórskiego kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych

Symbol: 227/956/2017

Załączniki:
1) 227/956/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 419.88 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 227/955/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 213/903/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie przekazania Barbarze Machurze - naczelnikowi Wydziału Administracji i Zarządzania kompetencji Kierownika Zamawiającego, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych

Symbol: 227/955/2017

Załączniki:
1) 227/955/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 226.72 KB

Data wprowadzenia: 2017-07-20

WIĘCEJ »
POWRÓT