» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 października 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 252/1085/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietna 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Symbol: 252/1085/2017

Załączniki:
1) 252/1085/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 3541.08 KB

Data dokumentu: 2017-10-23

Data wprowadzenia: 2017-11-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1084/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Klaudii Zyśk - dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Tarnogórskiego w sprawie realizacji projektu pod nazwą Powiatowe Centrum Usług Społecznych

Symbol: 252/1084/2017

Załączniki:
1) 252/1084/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 543.18 KB

Data dokumentu: 2017-10-23

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1083/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie udzielenia Michałowi Dzionsko - pełniącemu obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach upoważnienia do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych

Symbol: 252/1083/2017

Załączniki:
1) 252/1083/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 269.72 KB

Data dokumentu: 2017-10-23

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 252/1082/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 października 2017 roku w sprawie udzielenia Michałowi Dzionsko - pełniącemu obowiązki Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Tarnogórskiego jako zarządcy dróg powiatowych

Symbol: 252/1082/2017

Załączniki:
1) 252/1082/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 296.31 KB

Data dokumentu: 2017-10-23

Data wprowadzenia: 2017-10-27

WIĘCEJ »
POWRÓT