» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Budżet Partycypacyjny » Budżet Partycypacyjny na 2018 rok » Zgłoszone projekty

Tytuł:  Tytuł projektu nr 1: Budowa oświetlenia parkowego w Nakle Śląskim

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 2: Remont nawierzchni drogi wewnętrznej i chodników na terenie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 3: Sensoryczny plac zabaw na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 4: Remont drogi powiatowej - 2901S - ul. Wiejskiej w Świniowicach

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 5: Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika lub ścieżki rowerowo-pieszej w ciągu drogi powiatowej - ulicy 30-lecia w Zielonej, gmina Kalety

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 6: Akademia sportu DESHI, gmina Tworóg

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 7: Wakacyjny integracyjny wyjazd osób z niepełnosprawnością zamieszkujących gminę Ożarowice

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 8: ABC - aktywności, zdrowia i relaksu - etap I

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 9: Modernizacja toalet uczniowskich w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 10: "Bezpieczniej na drodze" - budowa chodnika w ciągu ulicy Głównej - droga powiatowa nr 3203S

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 11: "Bezpieczne drogi" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i podróżujących Gminy Tworóg oraz miejscowości ościennych poprzez zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomii

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 12: Rozbudowa istniejącego chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej -ul. Mikulczycka w Świętoszowicach

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 13: Remont chodnika przy ulicy Dworcowej w Miasteczku Śląskim

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 14: "Zobacz smog - sieć czujników jakości powietrza" monitorujących 24/dobę stan jakości powietrza w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 15: Wymiana kanalizacji deszczowej w Potępie

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 16: Remont nawierzchni ulicy św. Marka w Miasteczku Śląskim, Żyglin

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 17: Adaptacja zdegradowanego chodnika w Radzionkowie przy ul. Długiej do stanu zgodnego z przeznaczeniem i przepisami

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 18: Terapia zajęciowa bliżej natury w Domu Pomocy Społecznej w Miedarach

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 19: Remont chodnika w ciągu ulicy Kużaja od skrzyżowania z ul. Gierymskiego do skrzyżowania z ul. Nieznanego Żołnierza

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 20: Remont chodnika w ciągu ul. Knosały od skrzyżowania z ul. Norwida do skrzyżowania z ul. św. Wojciecha

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 21: Chodnik na odcinku Przezchlebie - Ziemięcice"

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 22: Budowa chodnika -ul. Starowapienna w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tytuł projektu nr 23: Bezpieczna Starotarnowicka, a może i dalej, budowa chodnika w Tarnowskich Górach

Data wprowadzenia: 2017-11-09

WIĘCEJ »
POWRÓT