» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » V kadencja (2014-2018) » Sesja XLIII z dnia 28.11.2017r.

Tytuł:  uchwała nr XLIII/360/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) XLIII/360/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 191.03 KB
2) XLIII/360/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 26.5 KB

Data wprowadzenia: 2018-06-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/357/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XLIII/357/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 347.08 KB
2) XLIII/357/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 32 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/355/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/513/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki:
1) XLIII/355/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 347.15 KB
2) XLIII/355/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 31.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/352/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/274/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z późniejszymi zmianami

Załączniki:
1) XLIII/352/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 238.59 KB
2) XLIII/352/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 29 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XXXIII/274/2017 Typ: DOC, Rozmiar: 59 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/358/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017

Załączniki:
1) XLIII/358/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 498.96 KB
2) XLIII/358/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 104.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/356/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XII/137/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Załączniki:
1) XLIII/356/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 345.5 KB
2) XLIII/356/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 31 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/354/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku w sprawie trybu powołania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) XLIII/354/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 106.62 KB
2) XLIII/354/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 17 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr LVIII/537/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 62 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/353/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok

Załączniki:
1) XLIII/353/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 252.05 KB
2) XLIII/353/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 64.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/361/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/345/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Starosty Tarnogórskiego do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego z kontroli zawartych umów na dostawy, roboty budowlane, remontowe, świadczenie usług, obsługę prawną i innych za okres od 01.01.2014r. do 04.04.2017r. z dnia 8 sierpnia 2017 roku

Załączniki:
1) XLIII/361/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 104.9 KB
2) XLIII/361/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XLI/345/2017 Typ: DOC, Rozmiar: 43 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/362/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2014 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) XLIII/362/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 106.12 KB
2) XLIII/362/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 16.5 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr I/6/2014 Typ: DOC, Rozmiar: 46.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XLIII/359/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026

Załączniki:
1) XLIII/359/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 502.09 KB
2) XLIII/359/2017 word Typ: DOC, Rozmiar: 37.5 KB

Data wprowadzenia: 2017-12-13

WIĘCEJ »
POWRÓT