» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2017 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 11 grudnia 2017 roku

Tytuł:  Uchwała nr 263/1151/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2017-2026

Symbol: 263/1151/2017

Załączniki:
1) 263/1151/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 7069.95 KB

Data dokumentu: 2017-12-11

Data wprowadzenia: 2017-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 263/1150/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2017

Symbol: 263/1150/2017

Załączniki:
1) 263/1150/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 6023.89 KB

Data dokumentu: 2017-12-11

Data wprowadzenia: 2017-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 263/1149/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 186/754/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2017 rok

Symbol: 263/1149/2017

Załączniki:
1) 263/1149/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 2257.04 KB

Data dokumentu: 2017-12-11

Data wprowadzenia: 2017-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 263/1148/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2017 rok

Symbol: 263/1148/2017

Załączniki:
1) 263/1148/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 4992.97 KB

Data dokumentu: 2017-12-11

Data wprowadzenia: 2017-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 263/1147/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Symbol: 263/1147/2017

Załączniki:
1) 263/1147/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 885.51 KB

Data dokumentu: 2017-12-11

Data wprowadzenia: 2017-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 263/1146/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr 192/784/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 263/1146/2017

Załączniki:
1) 263/1146/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 584.75 KB

Data dokumentu: 2017-12-11

Data wprowadzenia: 2017-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 263/1145/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu, który uzyskał największą liczbę głosów, w ramach głosowania społecznego projektów zgłoszonych do budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2018 w formie budżetu partycypacyjnego

Symbol: 263/1145/2017

Załączniki:
1) 263/1145/2017 Typ: PDF, Rozmiar: 904.54 KB

Data dokumentu: 2017-12-11

Data wprowadzenia: 2017-12-15

WIĘCEJ »
POWRÓT