» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 lutego 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 276/1210/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2017 rok oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Symbol: 276/1210/2018

Załączniki:
1) 276/1210/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 9060.45 KB

Data dokumentu: 2018-02-12

Data wprowadzenia: 2018-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1209/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały dotyczącej przekazania środków finansowych stanowiących dochody własne na Fundusz Wsparcia Policji

Symbol: 276/1209/2018

Załączniki:
1) 276/1209/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 585.28 KB

Data dokumentu: 2018-02-12

Data wprowadzenia: 2018-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1208/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2018 - 2020"

Symbol: 276/1208/2018

Załączniki:
1) 276/1208/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 6236.17 KB

Data dokumentu: 2018-02-12

Data wprowadzenia: 2018-02-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 276/1207/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2015 - 2017" za rok 2017

Symbol: 276/1207/2018

Załączniki:
1) 276/1207/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 3190.71 KB

Data dokumentu: 2018-02-12

Data wprowadzenia: 2018-02-16

WIĘCEJ »
POWRÓT