» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 lutego 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 279/1220/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Symbol: 279/1220/2018

Załączniki:
1) 279/1220/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 5474.91 KB

Data dokumentu: 2018-02-19

Data wprowadzenia: 2018-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1219/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026

Symbol: 279/1219/2018

Załączniki:
1) 279/1219/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 4487.79 KB

Data dokumentu: 2018-02-19

Data wprowadzenia: 2018-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1218/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 279/1218/2018

Załączniki:
1) 279/1218/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 2350.26 KB

Data dokumentu: 2018-02-19

Data wprowadzenia: 2018-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1217/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowych na 2018 rok

Symbol: 279/1217/2018

Załączniki:
1) 279/1217/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 753.41 KB

Data dokumentu: 2018-02-19

Data wprowadzenia: 2018-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1216/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 279/1216/2018

Załączniki:
1) 279/1216/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1936.41 KB

Data dokumentu: 2018-02-19

Data wprowadzenia: 2018-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1215/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 279/1215/2018

Załączniki:
1) 279/1215/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1067.84 KB

Data dokumentu: 2018-02-19

Data wprowadzenia: 2018-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1214/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 279/1214/2018

Załączniki:
1) 279/1214/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1072.81 KB

Data dokumentu: 2018-02-19

Data wprowadzenia: 2018-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1213/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 279/1213/2018

Załączniki:
1) 279/1213/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1015.94 KB

Data dokumentu: 2018-02-19

Data wprowadzenia: 2018-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1212/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zakończenia powierzenia Panu Michałowi Dzionsko pełnienia obowiązków Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 279/1212/2018

Załączniki:
1) 279/1212/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 185.17 KB

Data dokumentu: 2018-02-19

Data wprowadzenia: 2018-02-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 279/1211/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zatrudnienia Pani Barbary Myland na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 279/1211/2018

Załączniki:
1) 279/1211/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 179.46 KB

Data dokumentu: 2018-02-19

Data wprowadzenia: 2018-02-23

WIĘCEJ »
POWRÓT