» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 26 lutego 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 280/1225/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2018 Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnowskich Górach

Symbol: 280/1225/2018

Załączniki:
1) 280/1225/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 5256.06 KB

Data dokumentu: 2018-03-26

Data wprowadzenia: 2018-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 280/1224/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 280/1224/2018

Załączniki:
1) 280/1224/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1102.07 KB

Data dokumentu: 2018-03-26

Data wprowadzenia: 2018-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 280/1223/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Myland -Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań majątkowych związanych z bieżącą realizacją statutowych zadań Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 280/1223/2018

Załączniki:
1) 280/1223/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 304.67 KB

Data dokumentu: 2018-03-26

Data wprowadzenia: 2018-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 280/1222/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Myland - Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Tarnogórskiego jako zarządcy dróg powiatowych

Symbol: 280/1222/2018

Załączniki:
1) 280/1222/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 293.67 KB

Data dokumentu: 2018-03-26

Data wprowadzenia: 2018-03-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 280/1221/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia Pani Barbarze Myland -Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach upoważnienia do wydawania zezwoleń kategorii I na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych

Symbol: 280/1221/2018

Załączniki:
1) 280/1221/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 272.77 KB

Data dokumentu: 2018-03-26

Data wprowadzenia: 2018-03-02

WIĘCEJ »
POWRÓT