» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 07 maja 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 294/1282/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za 2017 rok

Symbol: 294/1282/2018

Załączniki:
1) 294/1282/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 4558.3 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 1695.81 KB

Data wprowadzenia: 2018-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 294/1281/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu budżetowo na 2018 rok

Symbol: 294/1281/2018

Załączniki:
1) 294/1281/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 765.93 KB

Data wprowadzenia: 2018-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 294/1280/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 294/1280/2018

Załączniki:
1) 294/1280/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1565.57 KB

Data wprowadzenia: 2018-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 294/1279/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 294/1279/2018

Załączniki:
1) 294/1279/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1212.75 KB

Data wprowadzenia: 2018-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 294/1278/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 109/409/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano - Architektonicznych w Tarnowskich Górach

Symbol: 294/1278/2018

Załączniki:
1) 294/1278/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 575.06 KB

Data wprowadzenia: 2018-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 294/1277/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie ustalenia obowiązków i kompetencji w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem dla Dyrektora Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach

Symbol: 294/1277/2018

Załączniki:
1) 294/1277/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1504.57 KB

Data wprowadzenia: 2018-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 294/1276/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 07 maja 2018 roku w sprawie podziału zadań związanych z wykonywaniem uchwał XLVIII sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 294/1276/2018

Załączniki:
1) 294/1276/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 518.4 KB

Data wprowadzenia: 2018-05-11

WIĘCEJ »
POWRÓT