» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 maja 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 296/1292/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zatrudnienia Pani Barbary Myland na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Symbol: 296/1292/2018

Załączniki:
1) 296/1292/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 180.42 KB

Data dokumentu: 2018-05-14

Data wprowadzenia: 2018-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1291/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 213/902/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli z późn. zm.

Symbol: 296/1291/2018

Załączniki:
1) 296/1291/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 246.79 KB

Data dokumentu: 2018-05-14

Data wprowadzenia: 2018-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1290/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 210/889/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej komórki organizacyjnej z późn. zm.

Symbol: 296/1290/2018

Załączniki:
1) 296/1290/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 266.77 KB

Data dokumentu: 2018-05-14

Data wprowadzenia: 2018-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1289/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2026

Symbol: 296/1289/2018

Załączniki:
1) 296/1289/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 5332.18 KB

Data dokumentu: 2018-05-14

Data wprowadzenia: 2018-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1288/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 296/1288/2018

Załączniki:
1) 296/1288/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 3214.29 KB

Data dokumentu: 2018-05-14

Data wprowadzenia: 2018-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1287/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Symbol: 296/1287/2018

Załączniki:
1) 296/1287/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1369.57 KB

Data dokumentu: 2018-05-14

Data wprowadzenia: 2018-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1286/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 296/1286/2018

Załączniki:
1) 296/1286/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 3757.5 KB

Data dokumentu: 2018-05-14

Data wprowadzenia: 2018-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1285/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych Śląskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu z przeznaczeniem dla Tarnogórskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującego przy Stanicy WOPR oraz pełniącego patrole łodzią motorową nad Jeziorem Chechło-Nakło w okresie letnim 2018 r.

Symbol: 296/1285/2018

Załączniki:
1) 296/1285/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 371.24 KB

Data dokumentu: 2018-05-14

Data wprowadzenia: 2018-05-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 296/1284/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury Śląskiej za 2017 rok

Symbol: 296/1284/2018

Załączniki:
1) 296/1284/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 7269.14 KB

Data dokumentu: 2018-05-14

Data wprowadzenia: 2018-05-22

WIĘCEJ »
POWRÓT