» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 lipca 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 310/1346/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028

Symbol: 310/1346/2018

Załączniki:
1) 310/1346/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 5690.23 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 310/1345/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Symbol: 310/1345/2018

Załączniki:
1) 310/1345/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1007.6 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 310/1344/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok.

Symbol: 310/1344/2018

Załączniki:
1) 310/1344/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 2849.97 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 310/1343/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/146/2011 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag i innych weksyliów Powiatu Tarnogórskiego".

Symbol: 310/1343/2018

Załączniki:
1) 310/1343/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 532.91 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 310/1342/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia Andrzejowi Jochlikowi - kierownikowi Działu ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach upoważnienia do podpisywania bieżącej korespondencji związanej z realizacją projektów w ramach konkursów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Symbol: 310/1342/2018

Załączniki:
1) 310/1342/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 404.27 KB

Data wprowadzenia: 2018-08-03

WIĘCEJ »
POWRÓT