» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 13 sierpnia 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 314/1375/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Symbol: 314/1375/2018

Załączniki:
1) 314/1375/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1521.74 KB

Data dokumentu: 2018-08-13

Data wprowadzenia: 2018-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1374/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 314/1374/2018

Załączniki:
1) 314/1374/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 4491.41 KB

Data dokumentu: 2018-08-13

Data wprowadzenia: 2018-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1373/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Joannie Stomskiej - Dyrektorowi Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus + w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Symbol: 314/1373/2018

Załączniki:
1) 314/1373/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 384.71 KB

Data dokumentu: 2018-08-13

Data wprowadzenia: 2018-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1372/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: udzielenia Jolancie Ploteckiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu Erasmus + w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Symbol: 314/1372/2018

Załączniki:
1) 314/1372/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 387.02 KB

Data dokumentu: 2018-08-13

Data wprowadzenia: 2018-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1371/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 210/889/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 02 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do zaciągania zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności kierowanej komórki organizacyjnej

Symbol: 314/1371/2018

Załączniki:
1) 314/1371/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 258.05 KB

Data dokumentu: 2018-08-13

Data wprowadzenia: 2018-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1370/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych odcinka drogi powiatowej nr 3263 S na terenie gminy Radzionków

Symbol: 314/1370/2018

Załączniki:
1) 314/1370/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 399.52 KB

Data dokumentu: 2018-08-13

Data wprowadzenia: 2018-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1369/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Tarnowskie Góry zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych znajdującymi się na terenie Gminy Tarnowskie Góry oraz wspólnej realizacji projektu pn.: "Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry"

Symbol: 314/1369/2018

Załączniki:
1) 314/1369/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 708.12 KB

Data dokumentu: 2018-08-13

Data wprowadzenia: 2018-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1368/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. "Powiatowa Akademia Sukcesu Ucznia Szkoły Zawodowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 314/1368/2018

Załączniki:
1) 314/1368/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 10746.48 KB

Data dokumentu: 2018-08-13

Data wprowadzenia: 2018-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1367/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/386/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Symbol: 314/1367/2018

Załączniki:
1) 314/1367/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 675.03 KB

Data dokumentu: 2018-08-13

Data wprowadzenia: 2018-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1366/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Symbol: 314/1367/2018

Załączniki:
1) 314/1366/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1851.71 KB

Data dokumentu: 2018-08-13

Data wprowadzenia: 2018-08-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 314/1365/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie: przekazania Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w Powiecie Tarnogórskim w latach 2017- 2020 za rok 2017

Symbol: 314/1365/2018

Załączniki:
1) 314/1365/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1052.46 KB

Data dokumentu: 2018-08-13

Data wprowadzenia: 2018-08-16

WIĘCEJ »
POWRÓT