» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu V kadencji » 2018 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 września 2018 roku

Tytuł:  Uchwała nr 323/1417/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028

Symbol: 323/1417/2018

Załączniki:
1) 323/1417/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 5853.37 KB

Data dokumentu: 2018-09-18

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 323/1416/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Symbol: 323/1416/2018

Załączniki:
1) 323/1416/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 2337.01 KB

Data dokumentu: 2018-09-18

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 323/1415/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 265/1157/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2018 rok

Symbol: 323/1415/2018

Załączniki:
1) 323/1415/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 2537.26 KB

Data dokumentu: 2018-09-18

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 323/1414/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok.

Symbol: 323/1414/2018

Załączniki:
1) 323/1414/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 6417.13 KB

Data dokumentu: 2018-09-18

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 323/1413/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia listy projektów do głosowania społecznego zgłoszonych do budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2019, w formie budżetu partycypacyjnego

Symbol: 323/1413/2018

Załączniki:
1) 323/1413/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 263.26 KB

Data dokumentu: 2018-09-18

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 323/1412/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Rafałowi Ulfikowi - głównemu specjaliście w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa

Symbol: 323/1412/2018

Załączniki:
1) 323/1412/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 274.86 KB

Data dokumentu: 2018-09-18

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 323/1411/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: udzielenia Monice Franusik - pełniącej obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Chemiczno - Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Grach pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli

Symbol: 323/1411/2018

Załączniki:
1) 323/1411/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 359.13 KB

Data dokumentu: 2018-09-18

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 323/1410/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: udzielenia Jolancie Ploteckiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Artystyczno - Projektowych w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją projektu pn. "Zagraniczna praktyka drogą po sukces" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Symbol: 323/1410/2018

Załączniki:
1) 323/1410/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 452.39 KB

Data dokumentu: 2018-09-18

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 323/1409/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: udzielenia Joannie Stomskiej - Dyrektorowi Centrum Edukacji Ekonomiczno - Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją projektu pn. "Innowacyjny staż krokiem w lepszą przyszłość" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Symbol: 323/1409/2018

Załączniki:
1) 323/1409/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 464.46 KB

Data dokumentu: 2018-09-18

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 323/1408/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art.130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym

Symbol: 323/1408/2018

Załączniki:
1) 323/1408/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 845.16 KB

Data dokumentu: 2018-09-18

Data wprowadzenia: 2018-10-01

WIĘCEJ »
POWRÓT