» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » VI kadencja (2018-2023) » Sesja II w dniu 18.12.2018r.

Tytuł:  uchwała nr II/43/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) II/43/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 103.4 KB
2) II/43/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.08 KB

Data wprowadzenia: 2022-03-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/38/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tarnogórskiego - Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) II/38/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 103.56 KB
2) II/38/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.65 KB

Data wprowadzenia: 2021-12-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/34/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) II/34/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 1469.98 KB
2) II/34/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 116.12 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/33/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Załączniki:
1) II/33/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 3897.2 KB
2) II/33/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 32.8 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/35/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2018 rok

Załączniki:
1) II/35/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 843.18 KB
2) II/35/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 58.23 KB

Data wprowadzenia: 2018-12-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/42/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/259/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości zryczałtowanych miesięcznych diet radnych Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) II/42/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 105.05 KB
2) II/42/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 9.75 KB
3) tekst ujednolicony uchwały nr XXVI/259/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 44 KB

Data wprowadzenia: 2018-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/36/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2018-2028

Załączniki:
1) II/36/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 3815.15 KB
2) II/36/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 17.79 KB

Data wprowadzenia: 2018-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/46/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana R.L. na Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) II/46/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 195.68 KB
2) II/46/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 12.63 KB

Data wprowadzenia: 2018-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/45/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana R.L. na Starostę Tarnogórskiego

Załączniki:
1) II/45/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 192.85 KB
2) II/45/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 12.58 KB

Data wprowadzenia: 2018-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/44/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) II/44/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 100.98 KB
2) II/44/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 7.88 KB

Data wprowadzenia: 2018-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/41/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) II/41/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 594.37 KB
2) II/41/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 32.25 KB

Data wprowadzenia: 2018-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/40/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) II/40/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 204.96 KB
2) II/40/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 16.23 KB

Data wprowadzenia: 2018-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/39/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Załączniki:
1) II/39/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 195.54 KB
2) II/39/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 12.95 KB

Data wprowadzenia: 2018-12-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr II/37/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Załączniki:
1) II/37/2018 Typ: PDF, Rozmiar: 214.04 KB
2) II/37/2018 word Typ: DOCX, Rozmiar: 16.67 KB

Data wprowadzenia: 2018-12-21

WIĘCEJ »
POWRÓT