» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Informacja o sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2019 rok

Sesja w dniu 30 kwietnia 2019 rokuData: 30 kwietnia 2019 roku
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5, sala sesyjna

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 27 marca 2019 roku.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu i wykonania uchwał Rady Powiatu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 36/2019).
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019-2022 (druk nr 35/2019).
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania Powiatu Tarnogórskiego związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu (druk nr 31/2019).
8. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2023” (druk nr 33/2019).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego (druk nr 34/2019).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok (druk nr 37/2019).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 (druk nr 38/2019).
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody „Orła i Róży” dla dr n. med. Beaty Poprawy (druk nr 39/2019).
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagrody „Orła i Róży” dla Mariana Janoszki (druk nr 40/2019).
15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią T.Ś. na Starostę Tarnogórskiego (druk nr 29/2019).
16. Podjęcie uchwały w sprawie  uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana K.W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych (druk nr 30/2019).
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu z bieżącej działalności.
18. Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
19. Zakończenie sesji.


Komentarz:

Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego oraz nagrania archiwalne dostępne są na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://sesja.tarnogorski.pl/.


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data wprowadzenia: 2021-04-14

Wyświetleń: 131

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Aleksandra Binkowska, dnia: 2019-04-23
Edycja dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2021-04-14
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK