» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Sesje Rady Powiatu Tarnogórskiego » Projekty uchwał » Projekty uchwał z poprzednich sesji Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2019 rok

Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 17 grudnia 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2020-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3502.49 KB
2) w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 2144.07 KB
3) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 210.58 KB
4) w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Typ: PDF, Rozmiar: 202.92 KB
5) w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 303.46 KB
6) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 676.08 KB
7) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok Typ: PDF, Rozmiar: 208.61 KB
8) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana T.F. na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 208.59 KB
9) w sprawie przyjęcia od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej Typ: PDF, Rozmiar: 205.5 KB
10) w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 Typ: PDF, Rozmiar: 207.34 KB
11) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 709.71 KB
12) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3876.15 KB
13) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków Typ: PDF, Rozmiar: 308.22 KB

Data wprowadzenia: 2019-12-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 listopada 2019 roku

Załączniki:
1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 280.48 KB
2) w sprawie zmiany uchwały nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Typ: PDF, Rozmiar: 366.08 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 732.33 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3879.69 KB
5) w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/305/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu ... Typ: PDF, Rozmiar: 212.27 KB

Data wprowadzenia: 2019-11-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 29 października 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Typ: PDF, Rozmiar: 64.11 KB
2) w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku ... Typ: PDF, Rozmiar: 342.32 KB
3) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie w myśl art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Typ: PDF, Rozmiar: 219.09 KB
4) w sprawie zmiany uchwały nr III/53/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie utworzenia "rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych" w oświato Typ: PDF, Rozmiar: 211.38 KB
5) w sprawie wyrażenia zamiaru przystąpienia przez Powiat Tarnogórski do realizacji wraz z Nadleśnictwem Świerklaniec wspólnego przedsięwzięcia pn. "Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiato Typ: PDF, Rozmiar: 203.35 KB
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 783.38 KB
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3878.67 KB

Data wprowadzenia: 2019-10-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 24 września 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3301S - ulicy Małej w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 199.37 KB
2) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 201.66 KB
3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole SzkĂ Typ: PDF, Rozmiar: 200.3 KB
4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zesp Typ: PDF, Rozmiar: 197.9 KB
5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole . Typ: PDF, Rozmiar: 196.74 KB
6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 6 w Zespole Szkó Typ: PDF, Rozmiar: 199.53 KB
7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 7 w Zespole ... Typ: PDF, Rozmiar: 195.53 KB
8) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 9 w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 9 w Typ: PDF, Rozmiar: 199.26 KB
9) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 12 Typ: PDF, Rozmiar: 197.91 KB
10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące im. .. Typ: PDF, Rozmiar: 197.58 KB
11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. ... Typ: PDF, Rozmiar: 199.29 KB
12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w ... Typ: PDF, Rozmiar: 201.5 KB
13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach w czteroletnie III Liceum Typ: PDF, Rozmiar: 199.27 KB
14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w czteroletnie VI Typ: PDF, Rozmiar: 202.02 KB
15) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 13 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie w pięcioletnie Technikum nr 13 w Zespole Szkół ... Typ: PDF, Rozmiar: 197.66 KB
16) w sprawie zmiany uchwały nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Typ: PDF, Rozmiar: 362.63 KB
17) w sprawie przekazania Gminie Radzionków realizacji zadania publicznego w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Radzionków Typ: PDF, Rozmiar: 200.86 KB
18) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 751.39 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekt uchwały na sesję w dniu 17 września 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3867.1 KB

Data wprowadzenia: 2019-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 sierpnia 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 3311S - ulicy 1 Maja i ulicy Fabrycznej w Kaletach Typ: PDF, Rozmiar: 385.46 KB
2) w sprawie wyłączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 202.7 KB
3) w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 570.79 KB
4) w sprawie wyłączenia Technikum nr 13 z Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 199.49 KB
5) w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 200.99 KB
6) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr LVI/509/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, ... Typ: PDF, Rozmiar: 399.42 KB
7) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Tarnogórskiego od dnia 1 września 2019 roku Typ: PDF, Rozmiar: 400.71 KB
8) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIII/146/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przyjęcia "Zasad korzystania z herbu, flag ... Typ: PDF, Rozmiar: 663.82 KB
9) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII/462/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania składnikami ... Typ: PDF, Rozmiar: 445.71 KB
10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 201.66 KB
11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole SzkĂ Typ: PDF, Rozmiar: 200.3 KB
12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 4 w Zesp Typ: PDF, Rozmiar: 197.9 KB
13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole Szkół w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 5 w Wieloprofilowym Zespole . Typ: PDF, Rozmiar: 196.74 KB
14) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 6 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 6 w Zespole Szkó Typ: PDF, Rozmiar: 199.53 KB
15) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 7 w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 7 w Zespole Szkół Typ: PDF, Rozmiar: 195.53 KB
16) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 9 w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 9 .. Typ: PDF, Rozmiar: 199.26 KB
17) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 12 w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Technikum nr 12 Typ: PDF, Rozmiar: 197.91 KB
18) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące ... Typ: PDF, Rozmiar: 197.58 KB
19) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące ... Typ: PDF, Rozmiar: 199.29 KB
20) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie ... Typ: PDF, Rozmiar: 201.5 KB
21) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach w czteroletnie III Liceum Typ: PDF, Rozmiar: 199.27 KB
22) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach w czteroletnie VI Typ: PDF, Rozmiar: 202.02 KB
23) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Liceum Plastycznego - wchodzącego w skład Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach w pięcioletnie Liceu Typ: PDF, Rozmiar: 207.54 KB
24) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 726.44 KB
25) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3869.88 KB
26) w sprawie rezygnacji Powiatu Tarnogórskiego z członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11" Typ: PDF, Rozmiar: 204.6 KB
27) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach w Szkołę Policealną nr 2 dla osób posiadajÄ Typ: PDF, Rozmiar: 220.94 KB
28) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno- Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii . Typ: PDF, Rozmiar: 222.96 KB
29) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 13 w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie w pięcioletnie Technikum nr 13 w Zespole Szkół ... Typ: PDF, Rozmiar: 197.66 KB

Data wprowadzenia: 2019-08-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 14 czerwca 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 roku za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 204.05 KB
2) w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok Typ: PDF, Rozmiar: 202.8 KB
3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Tarnogórskiego za okres 01.01.2018r.-31.12.2018r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok Typ: PDF, Rozmiar: 196.83 KB
4) w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok Typ: PDF, Rozmiar: 205.3 KB
5) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 550.43 KB
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3825.32 KB

Data wprowadzenia: 2019-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tarnogórskiego za rok 2019 Typ: PDF, Rozmiar: 37916.21 KB
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w Powiecie Tarnogórskim za rok 2018" Typ: PDF, Rozmiar: 1016.5 KB
3) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Świerklaniec darowizny działki gruntu nr 368/1 położonej w Gminie Świerklaniec, obręb Nakło Śląskie, stanowiącej własność Powiatu Ta Typ: PDF, Rozmiar: 212.2 KB
4) w sprawie apelu do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakł Typ: PDF, Rozmiar: 336.26 KB
5) w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Powiatu Tarnogórskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontr Typ: PDF, Rozmiar: 216.76 KB
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 823.47 KB
7) w sprawie zmiany uchwały nr LII/409/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Tarnogórskiego oraz określenia zasad ich zbywania ... Typ: PDF, Rozmiar: 212.54 KB
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3833.56 KB
9) w sprawie zasad i procedur przeprowadzenia głosowania społecznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego celem realizacji części budżetu Powiatu Tarnogórskiego na rok 2020 w formie budżetu partycyp Typ: PDF, Rozmiar: 818.83 KB
10) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana K.W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Typ: PDF, Rozmiar: 202.03 KB
11) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana D.F. na Starostę Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 202.39 KB
12) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w ... Typ: PDF, Rozmiar: 209.21 KB

Data wprowadzenia: 2019-05-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 30 kwietnia 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 10941.98 KB
2) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019-2022 Typ: PDF, Rozmiar: 720.21 KB
3) w sprawie przekazania Gminom Powiatu Tarnogórskiego zadania Powiatu Tarnogórskiego związanego z przygotowaniem i zapewnieniem działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ... Typ: PDF, Rozmiar: 198.78 KB
4) w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2023 Typ: PDF, Rozmiar: 343.24 KB
5) w sprawie przyjęcia zasad i trybu przyznawania Stypendiów Powiatu Tarnogórskiego uzdolnionej młodzieży pobierającej naukę na terenie Powiatu Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 334.09 KB
6) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 634.32 KB
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3829.34 KB
8) w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla dr n. med. Beaty Poprawy Typ: PDF, Rozmiar: 201.97 KB
9) w sprawie przyznania Nagrody "Orła i Róży" dla Mariana Janoszki Typ: PDF, Rozmiar: 199.82 KB
10) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez panią T.Ś. na Starostę Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 206.67 KB
11) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana K.W. na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Typ: PDF, Rozmiar: 205.92 KB

Data wprowadzenia: 2019-04-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 27 marca 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za rok 2018 oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu ... Typ: PDF, Rozmiar: 740.18 KB
2) w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach w 2018 roku Typ: PDF, Rozmiar: 29221.35 KB
3) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 357.41 KB
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 661.13 KB
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3836.59 KB
6) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez pana D.F. na Starostę Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 208.34 KB

Data wprowadzenia: 2019-03-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 26 lutego 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie rozpatrzenia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej Typ: PDF, Rozmiar: 319.94 KB
2) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 322.56 KB
3) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 484.42 KB
4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3825.72 KB
5) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Przewodniczącą MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 202.85 KB
6) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez pana Marcina Ziaję Typ: PDF, Rozmiar: 203.12 KB

Data wprowadzenia: 2019-02-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  Projekty uchwał na sesję w dniu 31 stycznia 2019 roku

Załączniki:
1) w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXI/266/2017 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnego Dla Osób Stosuj Typ: PDF, Rozmiar: 251.51 KB
2) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Młodzieżowemu Domowi Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu Typ: PDF, Rozmiar: 215.28 KB
3) w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz ... Typ: PDF, Rozmiar: 201.5 KB
4) w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok Typ: PDF, Rozmiar: 659.73 KB
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028 Typ: PDF, Rozmiar: 3821.06 KB
6) w sprawie zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Opolskiej 26 Typ: PDF, Rozmiar: 211.75 KB
7) w sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 13 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 211.16 KB
8) w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 11 w Radzionkowie z siedzibą przy ul. Zofii Nałkowskiej 2 Typ: PDF, Rozmiar: 204.85 KB
9) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez państwa K. i M.W. na działania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 65.94 KB
10) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana R.L. na Starostę Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 64.14 KB
11) w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez pana R.L. na Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach Typ: PDF, Rozmiar: 64.83 KB
12) w sprawie rozpatrzenia wniosku złożonego przez pana R.L. Typ: PDF, Rozmiar: 72.45 KB
13) w sprawie oddelegowania radnych Powiatu Tarnogórskiego do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Typ: PDF, Rozmiar: 205.43 KB
14) w sprawie uznania Rady Powiatu Tarnogórskiego za właściwą do rozpatrzenia skargi złożonej przez Przewodniczącą MOZ NSZZ Solidarność Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego Typ: PDF, Rozmiar: 199.46 KB

Data wprowadzenia: 2019-01-24

WIĘCEJ »
POWRÓT