» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » II kadencja (2002-2006) » Sesja LI z dnia 30.05.2006r.

Tytuł:  Uchwała nr LI/505/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 13.07 KB

Data wprowadzenia: 2014-09-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LI/510/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/479/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LI/509/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia w drodze darowizny przez Powiat Tarnogórski nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LI/508/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/485/2006 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na 2006 rok z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 4.78 KB

Data wprowadzenia: 2006-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LI/507/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/416/2002 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 4.63 KB

Data wprowadzenia: 2006-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LI/506/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XLVII/476/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LI/504/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LI/503/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie wniesienia do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego położonych w Gminie Ożarowice, Sołectwo Pyrzowice, jako wkładu niepieniężnego w zamian za objęcie akcji tej spółki.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LI/502/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Tarnogórskiego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 6.38 KB

Data wprowadzenia: 2006-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LI/500/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zmiany do uchwały nr XXXIX/362/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie określenia zasad umarzania oraz udzielenia innych ulg w spłacaniu wierzytelności Powiatu z tytułu należności pieniężnych.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LI/501/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB0716-16/06

Data wprowadzenia: 2006-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LI/499/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2006 roku z przeznaczeniem na wydatki remontowe i inwestycyjne Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 6.75 KB

Data wprowadzenia: 2006-06-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LI/498/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2006r do Uchwały nr XLIV/424/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. "Budżet Powiatu Tarnogórskiego na 2006 rok".

Symbol: EB0716-16/06

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: ZIP, Rozmiar: 12.9 KB

Data wprowadzenia: 2006-06-12

WIĘCEJ »
POWRÓT