» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu VI kadencji » 2019 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2019 roku

Tytuł:  Uchwała nr 23/109/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie:przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego na lata 2019-2028

Symbol: 23/109/2019

Załączniki:
1) 23/109/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 6247.3 KB

Data dokumentu: 2019-03-18

Data wprowadzenia: 2019-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/108/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok

Symbol: 23/108/2019

Załączniki:
1) 23/108/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 3776.49 KB

Data dokumentu: 2019-03-18

Data wprowadzenia: 2019-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/107/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 23/107/2019

Załączniki:
1) 23/107/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 916.12 KB

Data dokumentu: 2019-03-18

Data wprowadzenia: 2019-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/106/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia Michałowi Kampie - p.o. kierownika Biura ds. Promocji, Kultury i Sportu upoważnienia do prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 23/106/2019

Załączniki:
1) 23/106/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 279.33 KB

Data dokumentu: 2019-03-18

Data wprowadzenia: 2019-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/105/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie: udzielenia Jerzemu Jankowskiemu - dyrektorowi Wieloprofilowego Zespołu Szkół w Tarnowskich Górach pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją projektu pn. "Sieci socjalne - świat bez granic!" w ramach programu Polsko Rosyjska Wymiana Młodzieży, finansowanego ze środków Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Symbol: 23/105/2019

Załączniki:
1) 23/105/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 415.69 KB

Data dokumentu: 2019-03-18

Data wprowadzenia: 2019-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/104/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu Tarnogórskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2018 rok oraz Informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnogórskiego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Symbol: 23/104/2019

Załączniki:
1) 23/104/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 8461.3 KB

Data dokumentu: 2019-03-18

Data wprowadzenia: 2019-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 23/103/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 23/103/2019

Załączniki:
1) 23/103/2019 Typ: PDF, Rozmiar: 366.97 KB

Data dokumentu: 2019-03-18

Data wprowadzenia: 2019-03-22

WIĘCEJ »
POWRÓT