» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Zamówienia do 130.000 zł netto

Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wsparcia doradczego w przedsięwzięciu grantowym pn. „Tarnogórski bez barier” finansowanym z grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Symbol: NZ.033.2.2022

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 249.06 KB
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Typ: DOCX, Rozmiar: 132.42 KB
3) Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 2 Typ: DOCX, Rozmiar: 136.21 KB
4) Protokół odbioru usług doradczych - załącznik nr 3 Typ: DOCX, Rozmiar: 117.57 KB
5) Odpowiedź na zapytanie Typ: PDF, Rozmiar: 375.39 KB

Data dokumentu: 2022-11-23

Data wprowadzenia: 2022-11-29

WIĘCEJ »

Tytuł:  Zapytanie ofertowe dotyczące usługi wsparcia doradczego w przedsięwzięciu grantowym pn. „Tarnogórski bez barier” finansowanym z grantu w projekcie „Dostępny samorząd – granty”, realizowanym w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Symbol: NZ.033.2.2022

Załączniki:
1) Zapytanie ofertowe Typ: PDF, Rozmiar: 249.06 KB
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 Typ: DOCX, Rozmiar: 132.42 KB
3) Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 2 Typ: DOCX, Rozmiar: 136.21 KB
4) Protokół odbioru usług doradczych - załącznik nr 3 Typ: DOCX, Rozmiar: 117.57 KB
5) Odpowiedź na zapytanie Typ: PDF, Rozmiar: 375.39 KB

Data dokumentu: 2022-11-23

Data wprowadzenia: 2022-11-23

WIĘCEJ »

« POWRÓT